• Bedrijfsinformatie
 • NEWstairs Waardecheque

Actievoorwaarden NEWstairs Waardecheque

Heb je een NEWstairs Waardecheque t.w.v. €150,- ontvangen? Proficiat!

De volgende voorwaarden gelden om de waardecheque te verzilveren:

 • Voor een correcte (administratieve) verwerking van de korting, dien je voorafgaande aan het adviesgesprek met je NEWstairs adviseur bekend te maken dat je in het bezit bent van een NEWstairs waardecheque.

 • Het kortingsbedrag dient uiterlijk binnen een jaar na uitgifte, zoals vermeld op de cheque, verzilverd te worden. NB. De werkzaamheden door NEWstairs mogen wel na deze datum plaatsvinden.

 • Onder verzilvering wordt verstaan; een door ons opgemaakte en door jou ondertekende opdrachtbevestiging voor een traprenovatie, –bekleding of nieuwe houten trap door NEWstairs (in België of Nederland) in ons bezit.

 • Het kortingsbedrag kan slechts eenmaal verzilverd worden per adres.

 • Deze korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

 • Per traprenovatie, –bekleding of nieuwe houten trap door NEWstairs kan slechts één kortingsbedrag verzilverd worden.

 • Het kortingsbedrag is uitsluitend te verzilveren bij een volledige traprenovatie, –bekleding of nieuwe houten trap door NEWstairs. Het plaatsen van alleen een leuning, balustrade of hal/- overloopvloer e.d. valt niet onder een traprenovatie, –bekleding of nieuwe houten trap.

 • Het kortingsbedrag is verzilverbaar bij een traprenovatie, –bekleding of nieuwe houten trap door NEWstairs vanaf een orderbedrag van € 2.500,- exclusief BTW.

 • Het kortingsbedrag is geldig op het orderbedrag exclusief BTW.

 • Het kortingsbedrag van de waardecheque is € 150,-.

 • De waardecheque is niet inwisselbaar voor contanten.

 • Het kortingsbedrag is persoons- en adresgebonden en dus niet overdraagbaar.

 • De korting is niet verzilverbaar op reeds geplande afspraken en/of werkzaamheden en bestaande opdrachtbevestigingen.

 • De korting is niet geldig op (een) reeds uitgevoerde traprenovatie of –bekleding, plaatsing van een nieuwe houten trap, dan wel overige (herstel)werkzaamheden door NEWstairs.

 • In geval van twijfel, behoudt NEWstairs zich het recht voor het de korting ongeldig te verklaren en deze niet toe te kennen.

 • Het besluit van NEWstairs om een korting wel of niet toe te kennen, is bindend.

 • NEWstairs behoudt zich het recht voor zonder opgave van reden(en) de actie vroegtijdig te beëindigen of de actievoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Voorwaarden NEWstairs Waardecheque versie: november 2023